سلام 

با اینکارا میتونی امتیاز بگیری 

1- لایک کنی 

2- فالو کنی 

3- کامنت بذاری 

نحوه محاسبه اینجوریه :

  1. لایک 10 امتیاز ،
  2. فالو 50 امتیاز ،
  3. کامنت 20 امتیاز 

به همی سادگی پس دست به کار شو